نایلون شناژ

نایلون شناژ :

عمده مصرف آن برای بتن ریزی فنداسیون و قرار گیری در جدارهای عمودی فنداسیون برای جلوگیری از خروج آب موجود در بتن و جلوگیری از ورود خاک ریزشی کنار جداره گود به داخل فنداسیون می باشد.

همچنین در سقف های کامپوزیت در زیر بتن کف سقف ها و بر روی ورق های فلزی جهت درز بندی بهتر قرار می گیرند. نایلون یا پلاستیک شناژ معمولا در عرض های مختلف از ۵۰ سانتیمتر تا یک متر تولید می شود و بسته به سفارش کار در عرض های خاص نیز تولید می شود. در بازار منظور از عرض مثلا ۵۰ سانتیمتر، عرض نایلون دولا می باشد، یعنی عرض نایلون تک لای آن یک متر است.

نایلون شناژ

جهت خرید نایلون شناژ میتوانید با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید

شماره تماس : ۰۹۱۲۷۰۰۷۰۰۸