نوار خطر نایلون

نوار خطر

نوار خطر کاربرد نوار خطر چیست ؟ در هر شهری اگر چند دقیقه ای قدم  بزنید حتما این نوع از پلاستیک ... ادامه مطلب